Veškeré aktivity naší společnosti se orientují
na požadavky a přání našich klientů.
Jen díky tomu jsou naše produkty žádány
v mnoha nejen průmyslových odvětvích.

V naší rodinné firmě založené už v roce 1997 se orientujeme nejen na přání zákazníka, ale prioritou jsou pro nás také spokojení zaměstnanci - jen tak si můžeme být jisti, že svou práci odvádějí kvalitně a naše výrobky tím splní všechna očekávání a požadavky našich zákazníků.

Naše produkty dodáváme do mnoha velkých firem nejen v České republice,
ale také v zahraničí, kde jsou naše produkty velmi žádány a kladně hodnoceny.

Firma byla založena v roce 1997 a v současnosti je jejím výrobním programem:

 • výroba a montáž výrobků z plastů
 • zámečnické práce
 • nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje
 • stavební činnost

Zajišťuje nejen výrobu a montáž, ale i konstrukční návrhy plastových výrobků, vždy po dohodě se zákazníkem. Přitom se řeší výrobky z hlediska chemické odolnosti plastu, teploty média i prostředí, pevnostního namáhání a životnosti výrobku.

Pracovníci firmy prošli školením svářečů plastů se zaměřením na svařování desek, svařování desek na tupo, polyfúzí nebo lepením. U nových pracovníků probíhá zaškolení přímo ve firmě s následným doškolením u odborného školícího zařízení.

Firma dodává svoje výrobky po celé České republice, dále na Slovensko, do Německa, Rakouska, Švýcarska, Nizozemí, Belgie a Dánska.

Vybavení firmy umožňuje použití těchto technologií:

 • sváření na tupo - desky, trubky
 • horkovzdušné svařování - desky
 • dělení materiálu - přímé i pod úhlem
 • hoblování, protahování
 • CNC frézování
 • vrtání
 • polyfúzní svařování - trubky
 • IR svařování - trubky
 • svařování trubek s elektrotvarovkami
 • lepení
 • ohýbání desek

Zkoušení svárů se provádí poroskopickou zkouškou, u hotových nádrží a van zkouškou vodotěsnosti.

Materiál výrobků je volen vždy pro konkrétní případ s využitím vysoké chemické odolnosti plastů a vhodných mechanických vlastností. Pro řadu provozů jsou plasty právě díky chemické odolnosti nenahraditelné ! Z dlouhodobého hlediska je použití plastů limitováno teplotou média a vnějšího prostředí.

Zpracovávané materiály:

 • Polypropylen PP
 • Polyetylen PE
 • Polyvinylchlorid PVC
 • Polyvinyldenfluorid PVDF
 • Makrolon

Z ostatních plastů je zpracováván silon, akrylon (plexi), měkčené PVC, atd.
 

Základem je kvalita a preciznost.

Převážná část naší produkce je vyráběna v sídle firmy ve Stráži pod Ralskem.

V moderně zařízených halách máme instalované CNC automaty, které průběžně inovujeme a jsme tak schopni vyrobit převážnou většinu zákazníkem požadovaných produktů.

Ve snaze dosahovat minimálního počtu reklamací klademe velký důraz na důkladné proškolení zaměstnanců. Jdeme cestou individuálních školení a certifikací.

Kromě zaměstnanců ve výrobě firma disponuje i zkušenými montéry, kteří umějí přímo na místě u zákazníka sestavit a zprovoznit dodávané technologické celky. Zajišťují také záruční a pozáruční servis a pravidelné revize.

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005320, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti
a adaptability pracovní síly. Projekt je financován ze státního rozpočtu a EU.

Naše firma se zapojila do Operačního programu Zaměstnanost a v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců STP Plast s. r. o. Projekt byl zahájen 1. 9. 2017 a ukončení je do 31. 8. 2019.

Cílem projektu je zvýšení a prohloubení znalostí a dovedností vybraných zaměstnanců odpovídající jejich pracovní pozici, zlepšit a zefektivnit jejich práci a zvýšit motivaci zaměstnanců a umožnit jim osobní rozvoj formou vzdělávání.

Certifikát svářeče plastů Certifikát Kontrolor VT Certifikát
Technolog svařování plastů

 

Tvoříme duší


Lípa Musica - mezinárodní hudební festival


Buona Strada - denní stacionář pro seniory