Zpracujeme návrh a výkresovou dokumentaci potrubních systémů ze všech druhů plastů,
provedeme jejich kompletní dodávku a montáž.

Volba vhodného potrubního systému je závislá na konkrétním účelu použití a technických faktorech použitého materiálu. V oblasti staveb průmyslových potrubních systémů, vodovodech, kanalizacích a i v jiných případech použití splňují veškeré vysoké požadavky (chemickou odolnost, mimořádně dlouhou životnost, vysokou provozuschopnost, vrubovou houževnatost, pružnost, stabilitu, časovou pevnost, bezpečnost a odolnost vůči korozi).

Dodáváme:

 • Kalolisy
 • Čerpadla
 • Armatury
 • Trubky a tvarovky
 • Kompletní systémy měření pH a průtoku
 • Spojovací, upevňovací a kotvící materiál
 • Těsnění
 • Zapojení elektro, včetně revize
   
   

Oblasti použití potrubních systémů:

 • Přeprava chemických látek
 • Přeprava pevných látek
 • Přeprava pitné a užitkové vody
 • Přeprava chladící vody
 • Přeprava velmi čistých médií
 • Jímání a úprava vody
 • Odsolovací zařízení
 • Bazénová technika
 • Úprava vody
 • Systémy dvojitého potrubí

Způsoby spojování potrubních systémů:

 • Svařování natupo horkým tělesem
 • Svařování polyfúzní
 • Svařování elektrotvarovkami
 • Infračervené svařování
 • Lepené spoje
 • Přírubové spoje

Materiál pro potrubní systémy

 • polypropylen (PP-H)
 • polyetylen (PE 80, PE 100)
 • polyvinylidenfluorid (PVDF)
 • polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-C a PVC-GLAS)