Novinky, cenové akce a mimořádné nabídky

1. 6. 2020
Vývoj a konstrukce prochází zásadní kvalitativní změnou - s přechodem na nový vývojový software SOLIDWORKS PDM očekáváme podstatné zkvalitnění práce vývojářů, větší přehlednost a řízení projektové dokumentace a tím ve výsledku i vyšší produktivitu a kvalitu návrhu naší produkce.

9. 6. 2020
V druhé polovině roku připravujeme velkou modernizaci výrobních technologií.