Lufttechnische Anlagen vom Kunststoff sind für die Orte konzipiert, auf denen auf Grund der hohen Korrosionsbelastung keine andere Materialien verwendet sein können.

Am meisten wird es in der chemischen Industrie (Herstellung chemischer Substanzen) eingesetzt. Galvanik, Polieren und Ätzen vom Glas, Feuerverzinkungsanlagen, Beizen von Metallen und andere Arbeiten. Weiter dann bei Lieferungen von Ventilations und Klimatechnik. Der Vorteil der Kunststofftechnik ist die Materialbeständigkeit,lange Lebensdauer und einfache Montage.

Lufttechnische Rohre werden von allen Sorten der Kunststoffe geliefert. Wir sichern komplette Lieferungen mit Montage und Verbindungsmaterial und mit Dichtungen. Liefern und montieren auch Ventilatore, Schwingungsdämpfer, Elektro und Absorbere zu Aufnahme von Schadstoffen. 

Bei realisierung der Luftanlagen wird immer die optimale Lösung gesucht, die den Anforderungen und Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Bieten auch Garantie und Nachgarentieservis an. 

Dále nabízíme

Odlučovače kapalných aerosolů, pračky vzduchu (absorbéry), kompenzátory, tlumící vložky a příslušenství k výše uvedeným (spojovací a kotvící materiál, těsnění).
Pro výrobu kompenzátorů používáme materiál Polystone P Flex, neboli měkčený polypropylen, nebo také měkčené PVC.

Od projektu po realizaci

Projekty jsou zpracovávány ve 3D softwaru (aplikace Solidworks – formát DWG, STEP)

Jsme schopni zajistit projektové dokumentace ve stupni:

 • Studie
 • Projekt pro provedení stavby
 • Autorské dozory

Při návrhu vzduchotechnických systémů dbáme na prostorovou náročnost, vzduchotechnické prvky a potrubí navrhujeme tak, aby tlaková ztráta měla co nejmenší dopad  na energetickou bilanci systému. Proto provádíme výpočty pro kompletní vzduchotechnický systém (výpočty tlakových ztrát a hlukové návrhy). Dále jsme schopni navrhnout teplovzdušné vytápění např. pro bazénové haly. Tepelné ztráty počítáme v softwaru PROTECH.

Každý projekt je velmi atypický a k tomu je nutné přizpůsobovat použité materiály  a technologické postupy výroby. Tím se naše firma stává stále zkušenější  a komplexnější  v tomto odvětví.

Provedení a součásti vzduchotechniky:

 • TVAROVKY
  • Koleno čtyřhranné
  • Oblouk čtyřhranný
  • Přechod čtyřhranný souměrný
  • Změna průřezu souměrná
  • Odbočka
  • Odbočka křížová
 • ROVNÉ KUSY
  • Potrubí přímé čtyřhranné
  • Potrubí přímé kruhové
 • TLUMIČE HLUKU
  • Kruhové
  • Čtyřhranné (kulisové)
 • DISTRIBUČNÍ ELEMENTY
  • Vyústky - jednořadé
  • Štěrbiny - jednořadé, víceřadé
  • Difurozy - vířivé anemostaty, stropní provedení, stěnové provedení, perforované potrubí, plenum boxy
 • KONCOVÉ ELEMENTY
  • Protidešťové žaluzie
  • Výfukové kusy - rovné, šikmé, atypické provedení
  • Výfukové hlavice - kruhové, hranaté
 • ODSÁVACÍ ZÁKRYTY (KANÁLY)

  • Odsávací zákryty - prostorové, nástěnné, atypické provedení
  • Odsávací kanály
 • REGULÁTORY PRŮTOKU
  • Regulační klapka čtyřhranná - typ ovládání: ruční mechanizmus, se servopohonem
  • Regulační klapka kruhová - typ ovládání: ruční mechanizmus, se servopohonem

Materiál pro výrobu vzduchotechniky

 • polypropylen (PP-H), PPs - nesnadno vznětlivý materiál
 • polyetylen (PE-HD)
 • PE100
 • polyvinylidenfluorid (PVDF)
 • polyvinylchlorid (PVC-U)