Hlavní funkcí odsávacích zákrytů je zamezení vniknutí výparů do okolních prostor od daného pracoviště. Materiál se volí vždy podle používaného média. Odsávací zákryty je možné vybavit tukovými filtry pokud se jedná o odsávání v potravinářském průmyslu, kde hrozí výskyt mastných výparů. Dále je možné zákryty vybavovat perforovanými plechy, které jsou vloženy do volné plochy a tím je zaručeno rovnoměrné odsávání po celé ploše za cenu zvýšení tlakové ztráty celého systému.

ODSÁVACÍ ZÁKRYTY

OZP 1000×500-500/30°/d250/RK-R 250/PP-H RAL 7032

Legenda značení:
OZPznačení výrobku
výška h1(mm)
výška h2(mm)
výška h(mm)
délka A(mm)
šířka B(mm)
úhel α(°)
průměr d(mm)
RKR-Rrekuperační klapka s ručním ovládáním
PP-Hmateriál
RAL XXXXbarevné provedení

Příklad značení:

OZP 1000×500-500/30°/d250/RK-R /PP-H RAL 7032

odsávací zákryt v prostorovém provedení, rozměr 1000×500-500 mm, úhel sklonu 30°, napojení pr. 250 mm, včetně regulační klapky pr.250 mm s ručním mechanismem, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Materiál je vybírán podle typu média, které je zákrytem odtahováno.
Tvary a velikosti zákrytu jsou pro každou zakázku velmi individuální a nelze uvést veškeré typy provedení. Standardně jsou nabízeny odsávací zákryty prostorové (OZP), nástěnné provedení (OZN) a zákryty v atypickém provedení (OZA). Podle délky zákrytu se stanovuje počet napojovacích hrdel.
Základní průřez napojovacích hrdel je kruhový. Pokud je potřeba lze upravit na čtyřhranný.

Délky a šířky zákrytu jsou vyráběny po 500 mm. Součástí odsávacího zákrytu může být také regulační klapka v provedení s ručním mechanismem, případně s mechanismem ovládaným servopohonem.

ODSÁVACÍ KANÁLY

OK 1000×300-400/d250/RK-R /PP-H RAL 7032

Legenda značení:
OKznačení výrobku
výška h1(mm)
délka L(mm)
výška B(mm)
šířka A(mm)
průměr d(mm)
RKR-Rregulační klapka s ručním ovládáním
PP-Hmateriál
RAL XXXXbarevné provedení

Příklad značení:

OK 1000×300-400/d250/RK-R /PP-H RAL 7032

odsávací kanál, rozměr 1000×300-400 mm, napojení pr. 250 mm, včetně regulační klapky pr.250 mm s ručním mechanismem, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Materiál je vybírán podle typu média, které je kanálem odtahováno.
Tvary a velikosti kanálů jsou pro každou zakázku velmi individuální a nelze uvést veškeré typy provedení. Základní průřez napojovacích hrdel je kruhový. Pokud je potřeba lze upravit na čtyřhranný.