OBLOUKY, KOLENA, PŘECHODOVÁ KOLENA

Oblouky a kolena jsou nezbytnou součástí vzduchotechnických systémů, které slouží především ke změně směru průtoku vzduchu.
Kruhové oblouky/kolena jsou standardně nakupované tvarovky.
Tloušťka stěny desky je vždy zvolena podle tlakového zatížení vzduchotechnické sítě.
Boční desky u kolen/oblouku jsou frézované na CNC zařízení. Zadní a čelní desky jsou ohýbané na potřebný rádius a všechny díly jsou k sobě svařené pomocí drátu o ⌀4 mm.

KOLENO ČTYŘHRANNÉ

KC 355×355/90°/R150/P40-PP/PP-H RAL 7032

Legenda značení:
KCznačení výrobku
šířka A(mm)
výška B (mm)
délka l1(mm)
délka l2(mm)
šířka příruby C(mm)
úhel α (°)
rádius R (mm)
PPpevná příruba
PP-Hmateriál
RAL XXXX barevné provedení

Příklad značení:

KC 355×355/90°/R150/P40-PP/PP-H RAL 7032

koleno čtyřhranné, rozměr 355×355 mm, úhel 90°, rádius 150 mm, typ spoje pevná příruba, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Materiál je vybírán podle typu média, které danou tvarovkou proudí a také prostředím ve kterém se nachází. Typ spojování je možné přes pevnou přírubu (PP). Spojení volnou přírubou (VP) je možné, kde při realizaci bude na místě příruba přivařena drátem. Podle přání zákazníka je možné spojování kombinovat.

Objednat lze také přechodové koleno (KCP) ve jmenovitých velikostech, případně atypické rozměry po konzultaci s konstrukcí výroby.
Dodáváme v úhlech α 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, a 90°.
Dále je možné zhotovení otvorů pro navazující potrubí.
Maximální rozměry podle individuální konzultace s projektantem.

 

 

OBLOUK ČTYŘHRANNÝ

OC 355×355/90°/R150/P40-PP/PP-H RAL 7032

Legenda značení:
OCznačení výrobku
šířka A(mm)
výška B(mm)
délka l1(mm)
délka l2(mm)
šířka příruby C(mm)
úhel α(°)
rádius R(mm)
PPpevná příruba
PP-Hmateriál
RAL XXXXbarevné provedení

Příklad značení:

OC 355×355/90°/R150/P40-PP/PP-H RAL 7032

oblouk čtyřhranný, rozměr 355×355 mm, úhel 90°, rádius 150 mm, typ spoje pevná příruba, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Materiál je vybírán podle typu média, které danou tvarovkou proudí a také prostředím ve kterém se nachází. Typ spojování je možné přes pevnou přírubu (PP). Spojení volnou přírubou (VP) je možné, kde při realizaci bude na místě příruba přivařena drátem.
Podle přání zákazníka je možné spojování kombinovat.
Dodáváme v úhlech α 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, a 90°.
Maximální rozměry podle individuální konzultace s konstrukcí výroby.

 

PŘECHOD ČTYŘHRANNÝ SOUMĚRNÝ

PCS 355×355-355×250/400//P40-PP/PP-H RAL 7032Legenda značení
PSCznačení výrobku
šířka A(mm)
šířka A1(mm)
výška B(mm)
výška B1(mm)
šířka příruby R(mm)
délka l1(mm)
délka l2(mm)
délak(mm)
PPpevná příruba
PP-Hmateriál
RAL XXXXbarevné provedení

Příklad značení:

PCS 355×355-355×250/400/P40-PP/PP-H RAL 7032

přechod čtyřhranný symetrický, rozměr 355×355 – 355×250 mm, délka 400 mm, typ spoje pevná příruba, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Materiál je vybírán podle typu média, které danou tvarovkou proudí a také prostředím ve kterém se nachází. Typ spojování je možné přes pevnou přírubu (PP). Spojení volnou přírubou (VP) je možné, kde při realizaci bude na místě příruba přivařena drátem.
Podle přání zákazníka je možné spojování kombinovat.
Standardní rozměr přechodu je 400 mm.
Objednat lze také čtyřhranné přechody nesouměrné PCN.

ZMĚNA PRŮŘEZU SOUMĚRNÁ

ZPS 355×355-250/400/P40-PP/PP-H RAL 7032

Legenda značení:
ZPSznačení výrobku
šířka A(mm)
výška B(mm)
délka l(mm)
délka l1(mm)
délka L(mm)
šířka příruby C(mm)
PPpevná příruba
PP-Hmateriál
RAL XXXXbarevné provedení

Příklad značení:

ZPS 355×355/250/400/P40-PP/PP-H RAL 7032

přechod čtyřhranný symetrický, rozměr 355×355 – 355×250 mm, délka 400 mm, typ spoje pevná příruba, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Materiál je vybírán podle typu média, které danou tvarovkou proudí a také prostředím ve kterém se nachází.
Typ spojování je možné přes pevnou přírubu (PP). Spojení volnou přírubou (VP) je možné, kde při realizaci bude na místě příruba přivařena drátem.
Podle přání zákazníka je možné spojování kombinovat.
Standardní rozměr přechodu je 400 mm.
Objednat lze také čtyřhranné přechody nesouměrné ZPN.

ODBOČKA

OC 500×500-500×500/1000/R150/P40-PP/PP-H RAL 7032

Legenda značení:
OCznačení výrobků
šířka A(mm)
výška B(mm)
výška B1(mm)
výška B2(mm)
šířka příruby C(mm)
délka l1(mm)
délka l2(mm)
délka L(mm)
PPpevná příruba
PP-Hmateriál
RAL XXXXbarevné provedení

Příklad značení:

OC 500×500-500×500/1000/R150/P40-PP/PP-H RAL 7032

odbočka čtyřhranná, rozměr 500×500 – 500×500 mm, délka 1000 mm, rádius 150 mm, typ spoje pevná příruba, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Materiál je vybírán podle typu média, které danou tvarovkou proudí a také prostředím ve kterém se nachází.
Typ spojování je možné přes pevnou přírubu (PP). Spojení volnou přírubou (VP) je možné, kde při realizaci bude na místě příruba přivařena drátem.
Podle přání zákazníka je možné spojování kombinovat.
Velikosti průřezů jednotlivých stran lze různě kombinovat – nutné dodržet vždy stejnou šířku A
Odbočky a rozbočky v kruhovém průřezu jsou standardně nakupované tvarovky.
V případě atypické kruhové tvarovky jsme schopni vyhovět.

ODBOČKA KŘÍŽOVÁ

OCK 500×500-500×500-500×500/1000/R150/P40-PP/PP-H RAL 7032

Legenda značení:
OCKznačení výrobku
šířka A(mm)
výška B(mm)
výška B1(mm)
výška B2(mm)
výška B3(mm)
šířka příruby C(mm)
délka l1(mm)
délka l2(mm)
délka L(mm)
PPpevná příruba
PP-Hmateriál
RAL XXXXbarevné provedení

Příklad značení:

OCK 500×500-500×500/1000/R150/P40-PP/PP-H RAL 7032

odbočka čtyřhranná kříž, rozměr 500×500 – 500×500 mm, délka 1000 mm, rádius 150 mm, typ spoje pevná příruba, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Materiál je vybírán podle typu média, které danou tvarovkou proudí a také prostředím ve kterém se nachází. Typ spojování je možné přes pevnou přírubu (PP). Spojení volnou přírubou (VP) je možné, kde při realizaci bude na místě příruba přivařena drátem.
Podle přání zákazníka je možné spojování kombinovat.
Velikosti průřezů jednotlivých stran lze různě kombinovat – nutné dodržet vždy stejnou šířku A.