Tlumiče hluku slouží ke snižování hladiny akustického výkonu, který je vyzařován přímo zdrojem (ventilátor, kompresory a jiná zařízení) do vzduchotechnického potrubí. Nejčastěji se tedy tlumiče hluku instalují do vzduchotechnického systému zajišťující přívod čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu (hluk obtěžující okolí). Akustické údaje jsou předem definované a hlukové limity jsou určeny nařízením vlády, případně jinými platnými předpisy. Naše tlumiče hluku naleznou uplatnění všude tam, kde je provozní látky jsou agresivní výpary (odsávání z eloxačních linek, galvanických linek, bazénových hal..).
Na přání zákazníka vyrobíme tlumiče hluku přesných rozměrů a případně atypických tvarů.
Standardní provedení jsou tlumiče čtyřhranné (kulisové) a kruhové.

TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ (KULISOVÝ)

THC 600×300-1000/100/100/P40-PP/PP-H RAL 7032

Legenda značení:
THCznačení výrobku
šířka A(mm)
výška B(mm)
délka L(mm)
šířka příruby C(mm)
šířka kulisy b(mm)
šířka mezery s(mm)
PPpevná příruba
PP-Hmateriál
RAL XXXXbarevné provedení

Příklad značení:

THC 600×300-1000/100/100/P40-PP/PP-H RAL 7032

tlumič hluku čtyřhranný, rozměr 600×300 mm, délka 1000 mm, šířka kulisy 100 mm, mezera mezi kulisami 100 mm, typ spoje pevná příruba, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Tlumič hluku čtyřhranný se instaluje přímo do vzduchotechnického potrubí.
Materiál tlumiče zvolíme podle typu odsávaného média. Kulisy se vkládají pomocí vodících lišt do potrubního dílu. Kulisy jsou vyplněné absorpčním, nehořlavým, chemicky odolným, zvukově pohltivým materiálem. Pro zamezení vniknutí částí izolačního materiálu bude přes kulisu natažena polypropylenová netkaná filtrační tkanina. Kulisy jsou standardně vyráběny s jedním náběhem, abychom eliminovali zvýšení vlastního kluku tlumiče a zvýšenou tlakovou ztrátu.
Rozměry kulis a šířky mezi kulisami lze měnit podle přání zákazníka.
Typ spojování je možné přes pevnou přírubu (PP). Spojení volnou přírubou (VP) je možné, kde při realizaci bude na místě příruba přivařena drátem.

TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ

THK 500-1000/50/P40-PP/PP-H RAL 7032

Legenda značení:
THKznačení výrobku
průměr D(mm)
průměr d(mm)
délka L(mm)
délka l1(mm)
šířka příruby h(mm)
tloušťka výplně S(mm)
PPpevná příruba
PP-Hmateriál
RAL XXXXbarevné provedení

Příklad značení:

THK 500-1000/50/P40-PP/PP-H RAL 7032

tlumič hluku kruhový, průměr 500 mm, délka 1000 mm, tloušťka výplně 50 mm, typ spoje pevná příruba, materiál PP-H (polypropylen homopolymer) v barevném provedení šedá

Provedení:

Tlumič hluku kruhový vyrábíme od rozměru 500 mm do 1250 mm.
V případě jiných rozměru je nutné kontaktovat projektanta.
Výplňový materiál je stejného složení a charakteru jako u čtyřhranného tlumiče.
Tloušťka výplně je ve standardních rozměrech 50 mm a 100 mm, délka je dodávána v rozměru
1000 mm a 600 mm.
Typ spojování je možné přes pevnou přírubu (PP). Spojení volnou přírubou (VP) je možné, kde při realizaci bude na místě příruba přivařena drátem.