Komplexní dodávky technologických celků podle požadavků zákazníka

Společnost STP plast, spol. s r. o. postupem času přešla od dodávek samostatných komponent také k realizaci složitějších technologických celků.

V současné době jsme schopni zákazníkovi poskytnout komplexní dodávku vybavení technologických hal od počátečního návrhu, přes zpracování detailní projektové dokumentace, vlastní výrobu jednotlivých komponent, jejich montáž a zprovoznění.  Samozřejmostí jsou revize a následný záruční a pozáruční servis, softwarová a další podpora.

Budujeme nejen nové technologické celky, ale provádíme také modernizaci stávajících, opravy a údržbu.

Příklady realizovaných technologických celků:

  • Galvanizovny - výměna galvanických van, návrh a realizace potrubních rozvodů, instalace vzduchotechniky, montáže jeřábů a pojezdů, tvorba a nastavení řídícího software
  • Ekologické čištění vzdušniny - realizace vlastního čištění, návrh a montáž odsávání, výroba z materiálů odolných proti agresivním látkám, finální čištění vzdušniny, výroba absorbérů
  • Čistírny odpadních vod - výroba van, jímek a nádrží, realizace neutralizačních stanic, kalových nádrží, vše s důrazem na ekologii
  • Řízení technologických procesů - manuální, poloautomatické, plně automatizované, včetně měření, regulací
  • Chemické leštění skla - návrh a realizace zařízení na čištění ovolnatého a bezolovnatého skla, realizace potrubních rozvodů, vzduchotechniky, likvidace odpadních vod, realizace neutralizačních stanic, tvorba řídícího software