Vzduchotechnika z plastů je hlavně určena do míst, kde vysoké korozní zatížení nedovoluje použití jiného materiálu.

Nejčastěji se používá v chemickém průmyslu (výroba a skladování chemických látek) a v odvětvích,
kde dochází při výrobních procesech ke kontaminaci vzdušniny (galvanizovny, leštění a leptání skla, žárové zinkovny, moření kovů a jiné provozy). Dále lze tuto vzduchotechniku použít při dodávkách ventilační a klimatizační techniky.
Používá se rovněž v potravinářském průmyslu, ve vodohospodářství a při konstrukci bazénových hal.
Výhodou vzduchotechniky z plastů je její materiálová odolnost, dlouhá životnost a jednoduchá montáž.

Vzduchotechnická potrubí jsou dodávána ze všech druhů plastů. Zajišťujeme kompletní dodávky a montáž včetně spojovacího materiálu, závěsů, těsnění. Rovněž dodáváme a montujeme ventilátory, včetně tlumičů chvění a zapojení elektro, dále zařízení na pohlcování škodlivin obsažených v odsáté vzdušnině, pracující na principu absorbce škodliviny aktivním stykem vzdušniny s vhodně zvoleným absorbentem.

Při realizaci dodávek vzduchotechniky se vždy hledá optimální řešení a je postupováno dle požadavků a potřeb zákazníka. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis.

Dále nabízíme

Odlučovače kapalných aerosolů, pračky vzduchu (absorbéry), kompenzátory, tlumící vložky a příslušenství k výše uvedeným (spojovací a kotvící materiál, těsnění).
Pro výrobu kompenzátorů používáme materiál Polystone P Flex, neboli měkčený polypropylen, nebo také měkčené PVC.

Od projektu po realizaci

Projekty jsou zpracovávány ve 3D softwaru (aplikace Solidworks – formát DWG, STEP)

Jsme schopni zajistit projektové dokumentace ve stupni:

 • Studie
 • Projekt pro provedení stavby
 • Autorské dozory

Při návrhu vzduchotechnických systémů dbáme na prostorovou náročnost, vzduchotechnické prvky a potrubí navrhujeme tak, aby tlaková ztráta měla co nejmenší dopad  na energetickou bilanci systému. Proto provádíme výpočty pro kompletní vzduchotechnický systém (výpočty tlakových ztrát a hlukové návrhy). Dále jsme schopni navrhnout teplovzdušné vytápění např. pro bazénové haly. Tepelné ztráty počítáme v softwaru PROTECH.

Každý projekt je velmi atypický a k tomu je nutné přizpůsobovat použité materiály  a technologické postupy výroby. Tím se naše firma stává stále zkušenější  a komplexnější  v tomto odvětví.

Provedení a součásti vzduchotechniky:

 • TVAROVKY
  • Koleno čtyřhranné
  • Oblouk čtyřhranný
  • Přechod čtyřhranný souměrný
  • Změna průřezu souměrná
  • Odbočka
  • Odbočka křížová
 • ROVNÉ KUSY
  • Potrubí přímé čtyřhranné
  • Potrubí přímé kruhové
 • TLUMIČE HLUKU
  • Kruhové
  • Čtyřhranné (kulisové)
 • DISTRIBUČNÍ ELEMENTY
  • Vyústky - jednořadé
  • Štěrbiny - jednořadé, víceřadé
  • Difurozy - vířivé anemostaty, stropní provedení, stěnové provedení, perforované potrubí, plenum boxy
 • KONCOVÉ ELEMENTY
  • Protidešťové žaluzie
  • Výfukové kusy - rovné, šikmé, atypické provedení
  • Výfukové hlavice - kruhové, hranaté
 • ODSÁVACÍ ZÁKRYTY (KANÁLY)

  • Odsávací zákryty - prostorové, nástěnné, atypické provedení
  • Odsávací kanály
 • REGULÁTORY PRŮTOKU
  • Regulační klapka čtyřhranná - typ ovládání: ruční mechanizmus, se servopohonem
  • Regulační klapka kruhová - typ ovládání: ruční mechanizmus, se servopohonem

Materiál pro výrobu vzduchotechniky

 • polypropylen (PP-H), PPs - nesnadno vznětlivý materiál
 • polyetylen (PE-HD)
 • PE100
 • polyvinylidenfluorid (PVDF)
 • polyvinylchlorid (PVC-U)